ღ ★عـــ♥ـــشــق نـــابـــ♥ـــ★ ღ

بــآ تــمآمــَ ســکوَتــمــَ دوَســتتَ دآرمــَ K & H
ღ ★عـــ♥ـــشــق نـــابـــ♥ـــ★ ღ
سی و یکم خرداد 1393
hiiii
 

Image hosting by TinyPic

 
 نوشت “قم حا ” …
همه به او خنديــــــــــــــــدند!!
گريــــــــــــــــــــــست …
گفت به “غم ها ” يم نخنديد
که هر جور نوشته شود درد دارد!!
از ته به سر بخوان
تا مــــــــنِ آن روزها را بشناسي
 
بیست و نهم اسفند 1392
Happy new year !!!!
ســلآمـــ دوسَتــآی گــُلمــــ!!!!

خــوَبیـــدَ؟ســآلِ نـــوَ مــُبــآرکـــــ....

یــِه عــِیدیَ وــآستــون اــوردمــــ....خـــخخخخخ

دــآنلـود آهنـــگـــِ جــدیدِ کـــآمــرــآن وَ هــوَمــنِ عــَزــیز بــِه نــآمـــ:

<دــآرمـــ دیوونـــِه مــیشَمـــ>

دــآنلـــود کــُنیــــد!!!!!

{click}